ಬಿಎಸ್ ಸೀತಾರತ್ನಬಾಯಿ ಮೂಲತಃ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪುತ್ತೂರಿನವರು. ಭಾಮಿನಿ ಷಟ್ಪದಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಬರೆದರು.

ಕಾವ್ಯ:

ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾ:
ಮುಖಪುಟ   ಪ್ರಾರ್ಥನೆ   ಅರ್ಜುನ ವಿಷಾದ ಯೋಗ
ಸಾಂಖ್ಯ ಯೋಗ   ಕರ್ಮ ಯೋಗ   ಜ್ಞಾನ ಯೋಗ
ಸನ್ಯಾಸ ಯೋಗ   ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಯೋಗ   ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನ ಯೋಗ
ಅಕ್ಷರ ಬ್ರಹ್ಮ ಯೋಗ   ರಾಜವಿದ್ಯಾ ರಾಜಗುಹ್ಯ ಯೋಗ   ವಿಭೂತಿ ಯೋಗ
ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನ ಯೋಗ   ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ   ಪ್ರಕೃತಿ ಪುರುಷ ಯೋಗ
ಗುಣತ್ರಯ ವಿಭಾಗ ಯೋಗ   ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಯೋಗ   ದೈವಾಸುರ ಸಂಪದ್ವಿಭಾಗ ಯೋಗ
ಶ್ರದ್ಧಾತ್ರಯ ಯೋಗ   ಮೋಕ್ಷ ಸನ್ಯಾಸ ಯೋಗ   ಫಲಶ್ರುತಿ